Mechatroniczny jacht typu Omega

Zakończyła się realizacja nowatorskiego projektu studenckiego Jacht Mechatroniczny. Jest to projekt realizowany przez Koła Naukowe M3 z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki i Off-Road z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Projekt polega na wykonaniu od podstaw jachtu klasy Omega i wyposażeniu go w nowoczesną aparaturę mi.n czujniki do pomiaru różnych parametrów, które umożliwią śledzenie wieloparametrycznie pracy takielunku stałego i ruchomego, na reakcje jednostki i żeglarza, system elektroniczny, system zasilania oraz system informatyczny, umożliwiający obróbkę sygnałów elektrycznych i wizualizację zebranych danych w czasie rzeczywistym lub po zakończeniu żeglugi. Jacht łączy ze sobą elementy mechaniki, elektroniki i informatyki, a do jego wykonania niezbędna jest szeroka wiedza z wyżej wymienionych dziedzin i mechatroniki.

 

Dzięki zastosowanej aparaturze która zostanie oprogramowana przez studentów jacht będzie mógł służyć jako trenażer do nauki żeglowania. Tego rodzaju innowacyjna jednostka pływająca będzie mogła być przydatnym narzędziem w szkoleniu żeglarzy. Może być także podstawą do uformowania metodologii szkoleniowej i budowy trenażerów „suchych”. Niedawno odbył się oficjalny chrzest jachtu.

( 4 )