Projektowanie

 

Nasza żaglownia posiada dwa programy do projektowania – Prosail oraz SmarAzure. Daje nam to możliwość zbudowania każdego żagla. Nasze projekty konsultujemy z najlepszymi projektantami z całego świata. Jesteśmy wyposażeni w najnowsze narzędzia do budowania i optymalizowania kształtu, jeszcze na etapie obróbki komputerowej.

 

FLOW2 i FLEX to potężne narzędzia pomagające poprawić zrozumienie aerodynamiki i strukturalnych aspektów projektowania żagli, oraz zoptymalizować ich konstrukcję. Zarówno pod względem formy, jak i struktury, co ostatecznie prowadzi do produkcji gładszych i szybszych żagli.

 

FLOW2 jest solidnym narzędziem do analizy aerodynamicznej, które umożliwia sprawdzenie sił generowanych przez proponowane konstrukcje żagla. Następnie optymalizację tych wyników, modyfikując kształt i wykończenie formy.

 

FLEX to unikalne i innowacyjne narzędzie, które analizuje złożoną interakcję między siłami wiatru i żagla, w połączeniu z wybranymi materiałami żaglowymi i ich charakterystyką konstrukcyjną. Wynikiem tego uzyskujemy możliwość analizy odkształcenia pierwotnego kształtu formy konstrukcyjnej względem wiatru.