Projektowanie


apollo sails
Nasza żaglownia posiada dwa programy do projektowania – Prosail oraz SmarAzure. Daje nam to możliwość zbudowania każdego żagla. Nasze projekty konsultujemy z najlepszymi projektantami z całego świata.

Jesteśmy wyposażeni w najnowsze narzędzia do budowania i optymalizowania kształtu, jeszcze na etapie obróbki komputerowej.

Flow2 i Flex to potężne narzędzia pomagające poprawić zrozumienie aerodynamiki i strukturalnych aspektów projektowania żagli, oraz zoptymalizować ich konstrukcję. Zarówno pod względem formy, jak i struktury, co ostatecznie prowadzi do produkcji gładszych i szybszych żagli.

FLOW2
Jest solidnym narzędziem do analizy aerodynamicznej, które umożliwia sprawdzenie sił generowanych przez proponowane konstrukcje żagla. Następnie optymalizację tych wyników, modyfikując kształt i wykończenie formy.

Flex
To unikalne i innowacyjne narzędzie, które analizuje złożoną interakcję między siłami wiatru i żagla, w połączeniu z wybranymi materiałami żaglowymi i ich charakterystyką konstrukcyjną. Wynikiem tego uzyskujemy możliwość analizy odkształcenia pierwotnego kształtu formy konstrukcyjnej względem wiatru.