Arkusze pomiarowe

Poniżej znajdziesz arkusze pomiarowe w formacie PDF.
Do otwierania i wypełniania arkuszy zalecamy używać programu Adobe Reader, który możesz pobrać tutaj.

Arkusze pomiarowe możesz wypełniać na dwa sposoby:
1. Wydrukować, zabrać na jacht i wypełnić ręcznie.
2. Wypełnić bez potrzeby drukowania używając narzędzia ‚dodaj tekst’ w programie Adobe Reader (patrz rysunek pomocniczy)


>>>PRÓBNIK KOLORÓW OSŁON UV ORAZ POKROWCÓW<<<


Arkusze pomiarowe takielunku
(Są to arkusze których możesz użyć, kiedy nie masz starego żagla, lub jego stan uniemożliwia dokładny pomiar. Dodatkowo pozwoli nam na zbudowanie komputerowego modelu takielunku, i równocześnie lepiej dopasować nowy żagiel do Twojego jachtu. Zobacz jak wygląda komputerowy model takielunku tutaj)

GROT                   GROT ROLOWANY

FOK                     FOK ROLOWANY        FOK SAMOHALSUJĄCY

GENUA                GENUA ROLOWANA

GENAKER             SPINAKER                  CODE ZERO


Arkusze pomiarowe istniejącego żagla

GROT                  SZTAKSEL

GENAKER             SPINAKER


Pozostałe arkusze

LAZY JACK          POKROWIEC NA BOM              POKROWIEC NA SZTAG

SNUFFER             TENT                                     WIATROCHRON